برنامه سخنرانی

 | تاریخ ارسال: 1398/7/3 | 
"دومین  کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا"
برنامه سخنرانی­ها در سالن اصلی
روز اول: پنج شنبه 11/7/98
زمان عنوان سخنرانی سخنرانان تخصص
9:30 - 8 افتتاحیه  (قرائت قرآن و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران)
پیام علمی و سخنرانی رئیس کنگره (جناب آقای دکتر عبدالرضا فاضل- ریاست محترم دانشگاه)
سخنرانی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان(جناب آقای دکتر تقی امیریانی)
سخنرانی دبیر علمی کنگره (جناب آقای دکتر علیجان تبرائی)
پیام علمی و سخنرانی ریاست محترم جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران(جناب آقای دکتر محمد وجگانی)
پیام علمی و سخنرانی رئیس انجمن آسیب شناسی شاخه استان گلستان ( جناب آقای دکتر محمد اشعاری)
پیام علمی و سخنرانی عضو هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ( سرکار خانم دکتر معصومه حیدری )
10:45–9:30 پانل 1: بیماری های دستگاه گوارش
دکتر تقی امیریانی : Assessing the Correlation of Fecal Calprotectin and the Clinical Disease Activity Index in Patients With Ulcerative Colitis.
میرحمید پایتختی اسکویی: ترشحات سلول های توموری در پلاسما/ سرم به عنوان بیومارکرهای مهم برای تشخیص غیر تهاجمی و زودهنگام سرطان معده (ارائه مقاله)
دکتررضا قوطاسلو : نقش میکروبیوم در کبد چرب غیر الکلی(ارائه مقاله)
مدیر پانل: دکتر تقی امیریانی (فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد ، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان)- دکتر علیجان تبرائی(دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی ، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ) - دکتر حمیدرضا جوشقانی (دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی،هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان) - دکتر علیرضا نوروزی (فوق تخصص بیماری های گوارش بالغین ، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان)
 
11:00– 10:45 پذیرایی میان وعده
12:00–11:00 پانل2 : ایمونوهماتولوژی
دکتر محمد وجگانی : ایمونولوژی در دستگاه گوارش
 دکتر طاهر حجتی : Investigation of correlation between H63D and C282Y mutations in HFE gene and serumFerritin level in beta thalassemia major patients
آوا صفراوغلی آذر : بررسی مکانیسم مولکولی مهارکنندگان مسیر PI3K در القاء مرگ سلولی در سلول‌های لوسمیک: رویکرد جدید در درمان بدخیمی‌های هماتولوژیک(ارائه مقاله)
مدیر پانل: دکتر محسن سعیدی (دکترای تخصصی ایمونولوژی- هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان)– دکتر محمد وجگانی (دکترای تخصصی ایمونولوژی-هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران) - دکتر طاهر حجتی ( دکترای تخصصی هماتولوژی-هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان) – دکتر وحیده کاظمی نژاد ( پاتولوژیست ، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان)
 
13:30– 12:00 اقامه نماز و صرف نهار
15–13:30 پانل3 : بیوشیمی
دکتر حمیدرضا جوشقانی : نقش تست های بیوشیمیایی در تشخیص افتراقی IBD
دکتر حمیدرضا افتخاری : بررسی آزمایشگاهی مسمومیت های  شیمیایی شایع گوارشی
دکتر ندا یعقوبی: بررسی ارتباط بین فعالیت سرمی نوترال اندوپپتیداز و پیش آگهی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال 
دکترستاره جامی : بررسی گیرنده 2 فاکتور رشد اپیدرمال انسانی در ضایعات سرطانی و پیش سرطانی معده در حضور هلیکوباکتر پیلوری(ارائه مقاله)
دکتر ساسان تالانه: بررسی ارتباط لنفاتیک نودول و متاپلازی روده ای در بیماران مبتلا به هیستوژنز کارسینوم معده زنان استان آذربایجان غربی(ارائه مقاله)
مدیران پانل: دکتر عبدالجلال مرجانی (دکترای تخصصی بیوشیمی پزشکی،هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان)–دکتر ابوالفضل گلستانی (دکترای تخصصی بیوشیمی پزشکی،هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)- دکتر جهانبخش اسدی (دکترای تخصصی بیوشیمی پزشکی،هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان)- دکتر محمد اشعاری (پاتولوژیست) –  دکتر حمیدرضا جوشقانی (دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی،هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان)
 
15:15-  15:00 پذیرایی میان وعده
17– 15:15 پانل4 :آسیب شناسی
دکتر افشین مرادی :پاتولوژی در سرطان های معده
دکتر هادی حاجی زاده :پاتولوژی پولیپ های کولون
دکتر حمیدرضا افتخاری :یافته های هیستوپاتولوژیک مسمومیت های گوارشی
دکتر شهریار علیزاده : مولکولار پاتولوژی سرطانهای دستگاه گوارش
مدیران پانل:  دکتر مهشید مهرجردیان ( پاتولوژیست ، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان) – دکتر رامین آذرهوش (پاتولوژیست ، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان) – دکتر علیرضا نوروزی (فوق تخصص بیماری های گوارش بالغین ، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان) – دکتر علیجان تبرائی(دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی ، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان )- دکتر افشین مرادی(پاتولوژیست هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ) – دکتر هادی حاجی زاده(پاتولوژیست هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان  ) دکتر شهریار علیزاده (پاتولوژیست)
روز دوم: جمعه 12/7/98
زمان عنوان سخنرانی سخنرانان تخصص
10–8 قرائت قرآن و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران
 پانل5: عفونی (باکتری شناسی – ویروس شناسی)
دکتر محمدرضا هنرور: اپیدمیولوژی بیماری های گوارش  در نظام سلامت گلستان
دکتر عبدالوهاب مرادی : عوامل ویروسی در دستگاه گوارش
دکتر  محمدرضا سید مجیدی: بررسی مولکولی وجود باکتریها و هلیکوباکتر پیلوری در صفرای بیماران مبتلا به بیماری های صفراوی
دکتریوسف یحیی پور : پروفایل عفونت با سه ویروس آنکوژن در سرطان سر و گردن: تجربه ای از شمال ایران(ارائه مقاله)
دکترفرزین صادقی : بار ویروسی پائین ویروس اپشتین-بار و پولیوماویروس انسانی JC در نمونه های سرطان معده و گاسترودئودنال در شمال ایران(ارائه مقاله)
دکترسید محمد هادی رضوی نیکو : Molecular and serologic characterization of rotavirus from children with acute gastroenteritis in northern Iran, Gorgan(ارائه مقاله)
سحر آل شیخ : بررسی و ژنوتایپینگ پروتئین غیرساختاری 4 (NSP4) روتاویروس جداشده از مدفوع در شهرستان گرگان (ارائه مقاله)
مینا حسن پور : بررسی اثر کورکومین بر روی روتاویروس(سویه RF) در رده سلولی MA104(ارائه مقاله)
مها مسعودی: بیان بالا و تخلیص پروتئین ساختاری شماره ی ۶ روتاویروس گروه A در باکتری اشرشیاکلای(ارائه مقاله)
دکتر ثمین زمانی : بررسی نقش میکروبیوتای باکتریایی روده در بیماری کرون
زهرا سالاری : شناسایی مولکولی هلیکوباکترپیلوری و درصد فراوانی ژن iceAاز پلاک دندان جدا شده از افراد با استفاده از روش PCR(ارائه مقاله)
مدیر پانل : دکتر عزت الله قائمی (دکترای تخصصی میکروب شناسی پزشکی ، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان) -   دکتر محمدرضا هنرور (دکترای تخصصی تغذیه ، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان) دکتر عبدالوهاب مرادی (دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی ، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ) – دکتر علیجان تبرائی(دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی ، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ) - دکتر رامین آذرهوش (پاتولوژیست ، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان) - دکتر محمدرضا سید مجیدی (فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد)
10:15 – 10 پذیرایی میان وعده
12:00–10:15  پانل6 : عفونی (قارچ شناسی  – انگل شناسی )
دکتر محمد باقر رکنی : روش های تشخیص فاسیولوز
دکتر محمد تقی هدایتی : تشخیص آزمایشگاهی آسپرژیلوزیس تهاجمی ،چالش ها و پیشنهادات
دکتر علی فتاحی بافقی: بررسی مولکولی فراوانی و ژنوتایپ بلاستوسیستیس هومینیس در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی استان کرمان(ارائه مقاله)
دکتر فریده توحیدی : روش های تشخیص آزمایشگاهی بیماری هیداتیدوزیس
دکتر اوغل نیاز جرجانی: پراکندگی انگل های روده ای با استفاده از نظام های اطلاعاتی جغرافیایی در استان گلستان طی سال های 96-97 (ارائه مقاله)
دکتر سیده صدیقه حسینی : بررسی کلونیزاسیون کاندیدا در بیماریهای گوارشی(ارائه مقاله)
مدیر پانل: دکتر میترا شربت خوری (دکترای تخصصی انگل شناسی ، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان)–دکتر فرهاد نیک نژاد (دکترای تخصصی قارچ شناسی   هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - دکتر محمد باقر رکنی ( دکترای تخصصی انگل شناسی ، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران )  - دکتر محمدرضا سید مجیدی (فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد) - دکتر محمد تقی هدایتی ( دکترای تخصصی قارچ شناسی ، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران)
13:30– 12:00 اقامه نماز و صرف نهار
15–13:30  پانل7 : ژنتیک  و پزشکی مولکولی
دکتر علی اکبر صفار مقدم : Cell free DNA tests in gasteroenteropaties
دکترمحمدرضا کلانی : پیشنهاد بیومارکر چندعاملی برای سرطان دستگاه گوارش(ارائه مقاله)
مدیران پانل: دکترعلی اکبر صفار مقدم (دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی،هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان)-دکتر مسعود گلعلی پور (دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی،هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان)
اختتامیه
 
 

دفعات مشاهده: 616 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزار کنندگان

تاریخ های مهم

  • مهلت ارسال مقاله : 31 تیر 1398
  • داوری مقالات : 1 شهریور 1398
  • زمان ثبت نام : تا 11 مهر 1398
  • تاریخ برگزاری :11 الی 12 مهر 1398

پوستر کنگره

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 106 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 2 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 48674 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 53 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دومین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا می باشد.

© 2020 All Rights Reserved | Second Hyrcania Medical Laboratory Congress